Co je svatební proslov?

Svatební proslov je ústní projev řečníka, jehož účelem je popřát novomanželům vše nejlepší do společného života.


Kdo pronáší svatební proslov?

Svatební proslov obvykle pronáší otec nevěsty,  ženich a svědek ženicha. Samozřejmě se proslovu může ujmout kdokoliv, kdo chce novomanželům něco vlídného sdělit. 


Jak má vypadat svatební proslov?

Svatební proslov má vypovídat o novomanželech, tedy být připraven ,,na míru". Ve svatebním proslovu je vhodné držet se následujícího:

  • oslovte zúčastněné, např. ,,Vážení svatební hosté, milí novomanželé,.."
  • představte se, např. ,Jako otec nevěsty mám dnes tu čest do Vašich srdcí pár slov vnést"
  • sdělte, odkud se s novomanžely znáte, jak dlouho, popište vaše společné zážitky
  • proslov zakončete blahopřáním


Jak má být svatební proslov dlouhý?

Délka proslovu je na Vás, avšak pamatujte na to, abyste během proslovu udrželi pozornost všech přítomných. Proslov o délce 2 - 3 minuty bohatě stačí. Při proslovu hovořte pomalu, dělejte krátké pauzy tam, kde jsou vhodné, nezapomeňte upravovat sílu a tón hlasu, řádně artikulujte. Svatební proslov si připravte vždy dopředu. Ujistěte se i o prostoru, kde budete proslov přednášet, a o množství hostů. Je-li třeba, můžete použít mikrofon. 


Čeho se při svatebním proslovu vyvarovat?

Ve svatebním proslovu se vyvarujte vulgárních výrazů, nevytahujte staré křivdy, minulá manželství apod.


Jak se připravit?

Svatební proslov si nejdříve doma sepište na kus papíru. Nebudete-li si vědět rady, pište srdcem. Srdce je nejlepší rádce. Pakliže si stále nejste jisti a chcete, aby Váš proslov byl skutečně výjimečný, neváhejte mne oslovit pro jeho zpracování. Proslov Vám připravím ve formě prostého textu či formou veršů. Zveršovaný proslov je velmi oblíbený, neboť dokáže zaujmout a udržet pozornost přítomných po celou dobu svatebního proslovu. Je originální a svatebčané si jej velmi chválí. 


Proslov otce nevěsty

Svatební proslov otce nevěsty je v první řadě hlavně o nevěstě. O tom, jaká byla od útlého dětství až do té doby, kdy stanula před oltářem. Otec dává najevo, jak si své dcery váží, jak je pro něj důležitá. Proslov by měl být spíše dojemný. Měl by oslovit taktéž ženicha a dát mu najevo, že jej přijímá do rodiny.


Proslov ženicha

Ženich by měl v první řadě poděkovat všem přítomným za účast. Projevit vděk těm, kteří případně pomáhali s přípravou svatby a její organizací. Poděkovat rodině nevěsty, že jej přijala do své rodiny a následně hovořit o nevěstě. Sdělit, jak je pro něj důležitá a jak se těší na společnou cestu životem. 


Proslov svědka ženicha

Proslov svědka ženicha je již uvolněnější. Svědek hovoří o minulosti, současnosti a budoucnosti. Může použít nadsázku, vtipné historky apod. Na závěr proslovu by měl novomanželům blahopřát a vyzvat hosty k přípitku. 


Máte zájem o proslov na přání?

  • Napište mi, zda-li jste svědek ženicha, ženich apod. Jak dlouho se s novomanžely znáte, sdělte mi nějaké společné zážitky apod. Čím více informací dostanu, tím osobnější a výstižnější proslov bude. 
  • Vaše informace si prohlédnu a budou-li kompletní, objednávku potvrdím a zašlu platební údaje.
  • Proslov má 36 - 60 veršů, záleží na zadání. Cena je 1.000,- Kč. U svatebního slibu je délka textu 72 - 100 veršů, tento je samozřejmě rozdělen pro ženicha a nevěstu. Cena je 2.000,- Kč.
  • Po úhradě platby se pouštím do práce. Hotový proslov/slib obdržíte na e-mailovou adresu do 7 dnů od přijetí platby.