Smuteční řeč je projev, který během pohřebního obřadu pronáší profesionální řečník či vybraný člen rodiny. Cílem smuteční řeči je zavzpomínat na zesnulého, připomenout si jeho život, jeho přání a důstojně se s ním rozloučit. Chcete-li, aby smuteční řeč pronášel někdo z rodiny či blízkých, je třeba si taktéž uvědomit, že půjde o emočně vypjatou situaci. Je zapotřebí si důkladně promyslet, zda vybraný příbuzný dokáže v danou chvíli projev pronést dostatečně srozumitelně a jasně. 

Nabízím také sepsání smuteční řeči. V oboru pohřebnictví pracuji již několik let. Řeč bude mít vhodný obsah, bude přizpůsobena obřadu a zajistí důstojnost celého pohřbu. 


Co by měla obsahovat smuteční řeč?

  • oslovení přítomných
  • uvedení vztahu řečníka k zesnulému
  • představení zesnulého
  • stručné shrnutí jeho života, jeho úspěchů, kladných vlastností (kde se narodil a kde žil, jeho rodina, záliby, můžete přidat například oblíbený citát)
  • rozloučení, kondolence rodině