Výklad tarotových karet

Tarot je soubor 78 karet. Je složen z Velké Arkány a z Malé Arkány. Velká Arkána obsahuje 22 karet. Začíná nulou a končí 21.  Druhá část tarotu, tedy Malá Arkána, je složena z 56 karet. Těchto 56 karet je rozděleno do 4 částí. Každá jedna část začíná esem a končí králem. Tyto čtyři části značí čtyři živly - oheň, vodu, vzduch a zemi. Podávají podrobnější, hlubší informace.

Zmíněné čtyři živly jsou v Malé Arkáně označeny jako Hole, Poháry, Meče a Pentakly.


Hole odpovídají živlu Ohně. Vyjadřují moc, charisma, tvořivost, vášeň, energii, mužský aspekt. Poukazují, jak dosáhnout úspěchu či jak využít příležitost. 

Poháry vyjadřují živel Vody. Symbolizují ženskost, cit, pochopení, charakter určitých vztahů - pracovních, přátelských, partnerských. 

Meče jsou živlem Vzduchu. Jsou spojené s egem, rozumem, myšlenkami. Mohou znázorňovat duševní problémy.

Pentakly znázorňují živel Země. Jsou tedy symbolem stability, jistoty, bezpečí, pocitu domova. Ukazují, jaké máme zázemí, jak kvalitní je náš život, mohou ukazovat na dostatek či naopak nedostatek peněz či majetku. Pojí hmotný a nehmotný svět.


Výklad tarotových karet - Velká Arkána


I Mág

II Velekněžka

III Císařovna

IV Císař

V Velekněz

VI Milenci

VII Vůz

VIII Síla

IX Poustevník

X Kolo štěstí

XI Spravedlnost

XII Viselec

XIII Smrt

XIV Mírnost

XV Ďábel

XVI Věž

XVII Hvězda

XVIII Měsíc

XIX Slunce

XX Soud

XXI Svět


VÝKLAD TAROTU - MALÁ ARKÁNA

Tarot - Hole

Eso Holí

Dvojka Holí

Trojka Holí

Čtyřka Holí

Pětka Holí

Šestka Holí

Sedmička Holí

Osmička Holí

Devítka Holí

Desítka Holí

Páže Holí

Rytíř Holí

Královna Holí

Král Holí


Tarot - Poháry


Eso Pohárů

Dvojka Pohárů

Trojka Pohárů

Čtyřka Pohárů

Pětka Pohárů

Šestka Pohárů

Sedmička Pohárů

Osmička Pohárů

Devítka Pohárů

Desítka Pohárů

Páže Pohárů

Rytíř Pohárů

Královna Pohárů

Král Pohárů


Tarot - Meče


Eso Mečů

Dvojka Mečů

Trojka Mečů

Čtyřka Mečů

Pětka Mečů

Šestka Mečů

Sedmička Mečů

Osmička Mečů

Devítka Mečů

Desítka Mečů

Páže Mečů

Rytíř Mečů

Královna Mečů

Král Mečů


Tarot - Pentakly


Eso Pentaklů

Dvojka Pentaklů

Trojka Pentaklů

Čtyřka Pentaklů

Pětka Pentaklů

Šestka Pentaklů

Sedmička Pentaklů

Osmička Pentaklů

Devítka Pentaklů

Desítka Pentaklů

Páže Pentaklů

Rytíř Pentaklů

Královna Pentaklů

Král Pentaklů


Máte-li zájem o výklad tarotu, vyplňte níže zobrazený formulář. Taktéž můžete zaslat poptávku na email. Vaše informace si prohlédnu, popřípadě se doptám na některé další podrobnosti. Následně Vám zašlu fakturu s platebními údaji. Cena výkladu včetně poradenství je 500,- Kč.